Logo

Algemene voorwaarden studiedagen/webshop/cursussen

NBV-Studiedagen

Algemene Voorwaarden voor de studiedagen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV)

1. Definities
NBV: Nederlandse Bijenhoudersvereniging.
Studiedag: Een door NBV georganiseerde educatieve of informatieve zowel online als fysiek bijeenkomst.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle studiedagen georganiseerd door de NBV.

3. Registratie en Betaling
- Deelnemers dienen zich vooraf te registreren voor de studiedag.
- Volledige betaling is vereist om de registratie te bevestigen.
- Betalingsdetails en -methoden worden verstrekt tijdens het registratieproces.

4. Annulering door Deelnemer
- Indien een deelnemer besluit niet deel te nemen aan de studiedag, om welke reden dan ook, is restitutie van de betaling niet mogelijk.
- De deelnemer mag zijn/haar plaats overdragen aan een andere persoon. Dit dient vooraf schriftelijk aan NBV gemeld te worden.

5. Annulering of Wijziging door NBV
- NBV behoudt zich het recht voor om de studiedag te annuleren of te wijzigen wegens onvoorziene omstandigheden.
- Bij annulering door NBV wordt het volledige betaalde bedrag aan de deelnemers terugbetaald.

6. Aansprakelijkheid
- NBV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de annulering of wijziging van het evenement.
- NBV is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van de deelnemers tijdens de studiedag.

7. Privacy
Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving.

8. Slotbepalingen
- Door zich te registreren voor een studiedag, gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
- Deze voorwaarden kunnen door NBV van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest actuele versie is altijd van toepassing.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NBV-Webshop

Algemene Voorwaarden voor de Webshop van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV)

1. Definities
Webshop: De online winkel van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging.
Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten koopt via de webshop.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen gedaan via de webshop van de NBV.

3. Producten en Prijzen
- Alle producten en prijzen die worden weergegeven in de webshop zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
- De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

4. Bestelling en Betaling
- Een bestelling is pas definitief nadat de betaling is ontvangen door de NBV.
- Betalingsmethoden worden duidelijk aangegeven in de webshop.

5. Levering
- De NBV streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verzenden, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen. Fysieke producten worden verzonden via de partner Imkershop. Hierbij geldt artikel 11 van de algemene voorwaarden van Imkershop.
- De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct leveringsadres.

6. Annulering en Retournering
- Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de koop te annuleren.
- Geretourneerde producten moeten in originele staat en verpakking zijn. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

7. Aansprakelijkheid
- NBV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door verkeerd gebruik van de gekochte producten.
- NBV is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit verkeerde of onvolledige informatie in de webshop.

8. Privacy
- Persoonlijke gegevens die tijdens het bestelproces worden verzameld, worden behandeld conform de geldende privacywetgeving.
- Voor de verzending benodigde persoonlijke gegevens worden beschikbaar gesteld aan de verzendpartner. Hierbij geldt het privacy beleid van de partner.

9. Intellectuele Eigendom
- Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende producten en materialen in de webshop liggen bij NBV.

10. Slotbepalingen
- Door een bestelling te plaatsen in de webshop, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
- NBV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NBV-cursussen

Algemene Voorwaarden voor Cursussen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV)

1. Organisatie van de Cursus: De organisatie en uitvoering van de cursus liggen bij de lokale vereniging van de NBV waaraan de deelnemer deelneemt. De lokale vereniging is verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de cursus.

2. Cursusinhoud: De inhoud van de cursussen is gebaseerd op de richtlijnen en standaarden vastgesteld door de Commissie Onderwijs van de NBV. Deze richtlijnen zijn ontworpen om een uniforme en hoge kwaliteit van bijenteelt onderwijs te waarborgen.

3. Communicatie: Alle communicatie met betrekking tot de cursus verloopt via de betreffende lokale vereniging. Deelnemers dienen zich voor vragen en opmerkingen over de cursus te richten tot hun lokale vereniging.

4. Delen van Persoonsgegevens: Door deelname aan de cursus gaat de deelnemer akkoord met het delen van relevante persoonsgegevens met de lokale vereniging voor doeleinden die direct verband houden met de cursus.

5. Klachtenafhandeling: Eventuele klachten over de cursus dienen in eerste instantie te worden opgenomen met de betreffende lokale vereniging. De lokale vereniging zal zich inspannen om tot een passende oplossing te komen.

6. Escalatieprocedure: Indien de deelnemer en de lokale vereniging niet tot een oplossing komen betreffende een klacht, heeft de deelnemer de mogelijkheid om contact op te nemen met het NBV-bureau voor verdere bemiddeling.

7. Examen en Diploma: Deelnemers die het examen aan het einde van de cursus succesvol behalen, ontvangen een diploma. Dit diploma is een erkenning van het voltooien van de cursus, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

8. Aansprakelijkheid: De NBV of haar lokale verenigingen zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van letsel of schade die voortvloeit uit het werken met bijen tijdens de cursus. Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s en worden aangemoedigd passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

9. Gratis Lidmaatschap: Als onderdeel van de cursus ontvangen deelnemers één kalenderjaar gratis lidmaatschap van de NBV. Dit lidmaatschap geeft toegang tot de voordelen en diensten van de NBV gedurende dat jaar.

10. Aanvaarding Voorwaarden: Deelname aan de cursus impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich op de hoogte te stellen van deze voorwaarden.